Bukanlah merupakan aib ketika ada salah seorang lelaki, baik ia adalah seorang bapak atau sebagai seorang saudara laki-laki kemudian ia yang berusaha mencarikan suami yang shaleh untuk anak perempuannya atau adik perempuannya.

Print Friendly, PDF & Email

TINGGALKAN KOMENTAR