Profil MIM

LOGO MIM

DASAR PENDIRIAN
Sesungguhnya Al-Qur’an ¡ni memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mu’min yang megajarkan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. (QS. Al-lsra:9)

sesungguhnya Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apa kamu tiada memahaminya? (QS. AI-An biyaa: 10)

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah:161)

MAKSUD DAN TUJUAN

 1. Menyediakan sarana dan fasilitas untuk kegiatan keislaman dakwah dan sosial yang berbasis kequr’anan.
 2. Melahirkan huffadz/penghapal Al-Qur’an yang berkualitas (mutqin, faham, dan mengamalkan Al-Qur’an).
 3. Menjadi pusat pengkajian dasar-dasar ilmu agama Islam (bahasa arab, tafsir, fiqih, dan hadits)
 4. Menjadi mitra bagi pemerintah dalam pembinaan generasi muda untuk membentuk generasi Qur’ani.
 5. Memberikan pelayanan sosial kemasyarakatan.

PROGRAM INTI DAN UNGGULAN

 1. Madrasah Imam Malik (Sekolah Peradaban Islam, Usia 5-12 tahun)
 2. Tahfidzul Qur’an Reguler (Sekolah tahfidzul Qur’an, setingkat SMP/MTs) Disediakan fasilitas asrama
 3. Tahfidzul Qur’an Weekend (Liburan sabtu, ahad, dan berkala) Peserta menginap di asrama, terbuka untuk umum
 4. Daurah dan Pengkaderan Calon Da’i dan Ulama
 5. Kursus Bahasa Arab (Pemula, Lanjutan dan Baca Kitab)
 6. Majelis Tadabbur Qur’an (Tahsinul Qira’ah dan kuliah pekanan)
 7. Infokom (Website ilmiah, buletin Al-Qur’an Pekanan, studio, dll)
 8. Tarbiyah lslamiyah dan Kegiatan Sosial
 9. Pengajian Umum dan Pengajian khusus Muslimah